• 2016-06-20

  Med initiativ av AUF har Assyriska Kulturföreningen i Norrköping bildat en ny ungdomssektion.

  Läs mer
 • 2016-06-12

  En av Assyriska Ungdomsförbundets målsättningar är att aktivera ungdomssektioner runtom i landet. "AUF on tour" har initierats för att resa riket runt och stärka assyriska ungdomar.

  Läs mer
 • 2016-05-29

  AUF:s första veckoslutskurs för i år ägde rum i Jönköping den 21-22 maj med temat "det assyriska språket och kulturen". Deltagare från Sveriges olika hörn så som Eslöv, Lund, Norrköping och Borås fanns på plats. Föreläsarna bestod av doktor Sina Tezel, docent Svante Lundgren och författaren Taina Kantola.

  Läs mer
 • 2016-05-25

  I April månad deltog vi, Romiana och Nohadra, under ”Röstresan till Bryssel”. Den här resan innebär en ökad förståelse för EU som organ och alla dess institutioner. Resan är ordnad av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer som är en plattform för svensk-registrerade ungdomsorganisationer. En sådan EU-utbildning har varit möjlig för oss som medlemmar i Assyriska Ungdomsförbundet då organisationen är medlem i LSU.

  Läs mer
 • 2016-05-08

  Assyriska Ungdomsförbundet har satt igång studieträffar som ska äga rum var 6-8 vecka, och behandla texter skrivna på det klassiska assyriska språket - kthobonoyo. Årets första grupp läste och översätte en dikt skriven av malfono Abdelmasih Qarabashi.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet

Senaste bilderna