• 2016-05-29

  AUF:s första veckoslutskurs för i år ägde rum i Jönköping den 21-22 maj med temat "det assyriska språket och kulturen". Deltagare från Sveriges olika hörn så som Eslöv, Lund, Norrköping och Borås fanns på plats. Föreläsarna bestod av doktor Sina Tezel, docent Svante Lundgren och författaren Taina Kantola.

  Läs mer
 • 2016-05-25

  I April månad deltog vi, Romiana och Nohadra, under ”Röstresan till Bryssel”. Den här resan innebär en ökad förståelse för EU som organ och alla dess institutioner. Resan är ordnad av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer som är en plattform för svensk-registrerade ungdomsorganisationer. En sådan EU-utbildning har varit möjlig för oss som medlemmar i Assyriska Ungdomsförbundet då organisationen är medlem i LSU.

  Läs mer
 • 2016-05-08

  Assyriska Ungdomsförbundet har satt igång studieträffar som ska äga rum var 6-8 vecka, och behandla texter skrivna på det klassiska assyriska språket - kthobonoyo. Årets första grupp läste och översätte en dikt skriven av malfono Abdelmasih Qarabashi.

  Läs mer
 • 2016-05-05

  Assyriska Ungdomsförbundet har blivit guldsponsor till MARA, Modern Assyrian Research Archive, som är ett digitalt och fysiskt arkiv med syfte att lokalisera, samla in, bevara och tillgängliggöra källmaterial och litteratur om assyrier i modern tid. MARA är knutet till Faculty of Asian and Middle Eastern Studies vid University of Cambridge. Exempel på det källmaterial som MARA samlar in från hela världens kan vara handskrifter, dokument, tidskrifter, böcker och video- och ljudinspelningar. MARA:s målsättning är att skapa världens största digitala och fysiska arkiv med fokus på assyrier i modern tid.

  Läs mer
 • 2016-04-30

  Följande text är menad att tjäna som en kortfattad biografi över malfono Qarabashis liv. Det är omöjligt att återspegla allt vad han betytt för det assyriska folket, språket och dess litteratur. Förhoppningen är dock att läsaren kommer att få en överblick av hans liv och värdefulla gärningar.

  Läs mer
Till nyhetsarkivet

Senaste bilderna